Problèmes de mémoire en intelligence artificielle

vertigeLe 12 décembre 2018, l’Université Stanford a publié le rapport Index AI. Ce rapport a une valeur importante et nous permet de comprendre le développement et les tendances de l’intelligence artificielle. Ce rapport met en évidence au moins trois domaines dignes d’intérêt: 1) l’apprentissage par la machine, les réseaux de neurones et la vision par ordinateur étaient les trois tendances actuelles; 2) le langage et le sens commun deviendront la frontière de la recherche sur l’intelligence artificielle par rapport aux images; La recherche en sciences humaines sur l’IA est un point faible pour le monde entier. Le troisième point est très digne de l’attention des chercheurs dans le domaine des sciences humaines. Aujourd’hui, à mesure que les sciences humaines et les universitaires s’amenuisent, l’intelligence artificielle allant au-delà de la nature normative de la technologie peut offrir une nouvelle possibilité à la renaissance des sciences humaines.

Continue Reading

Why can’t take a shower right after exercise?

Cardiovascular diseasesWhether it’s in the gym or outdoor training, when sweating after exercise, we usually want to take a bath in comfort. But studies have shown that it is not advisable to take a bath immediately after exercise. This is because:

First, there will be hypoxia

During exercise, the muscle glycogen is consumed in large quantities. In order to restore the muscle energy more quickly, we need to continuously absorb oxygen, accelerate blood flow, and promote recovery.

Continue Reading

Teach you to do the 2019 plan

arthritisIntroduction: Program management is the foundation of business management, but it is the most easily overlooked by entrepreneurs. Business development is good, and program management is one of the keys. This article teaches you how to develop an effective plan from the three levels of understanding, formulation and implementation of program management.
What is a plan? A plan is a series of actions that seek resources to achieve a goal.

Program management is one of the most difficult functions for everyone to ignore their management value. For many managers, the plan is just a paper-based text. It is a proposal submitted at the beginning of the year and a reference for the end of the year. There are not many people working in the management process using the program management function.

Everyone remembers that planning is the most basic function in management. Management relies on planning management. Managers do not plan management, and they cannot start management activities.

Continue Reading

When a woman reaches middle age, why does she resist her husband’s kiss?

arthritis and barometric pressureWhen a woman reaches middle age, she will resist her husband’s kiss for objective or subjective reasons, especially disputes and contradictions. Before she resolves disputes and contradictions, she will suspend kissing for a short or long time. For other reasons, personal experience. The woman has the most say in the year. Recently, four female readers sent me a private letter on this issue. They have stated their opinions. If you have more opinions, please feel free to express your opinions in the comments…

Continue Reading

Y teimlad gorau yn y byd yw darganfod bod eich calon yn gwenu.

poen traed diabetesRydw i nawr i newid yr olygfa a dod â rhybudd arall o’r darllenydd i grŵp arall, sy’n cynrychioli ochr arall o’r llun, gyda buddiannau yn dal yn fwy cyferbyniol i’r rhai yr Arglwydd Eskside a’i heir-amlwg nag a oedd, hyd yn oed, buddiannau’r heres hwnnw mam-a-dadl. Ond i arddangos yr ochr arall hon, rwy’n ffodus nad oes angen i mi ddisgyn i lefelau isaf cymdeithas, i dafarn anhygoel Jean Macfarlane, neu unrhyw ddrwg o bobl amheus. I’r gwrthwyneb, nid wyf yn gwybod unrhyw ranbarth o barchusrwydd na chymeriad uwch na Moray Place yng Nghaeredin, sef y fan a’r lle yr hoffwn ei nodi. Nid yw dieithriaid a thwristiaid yn gwybod llawer o {64} Place Moray. Iddynt-ac yn wych, mae eu ffortiwn-Caeredin yn golygu crib coronogol yr Hen Dref, sy’n diflannu yn ysgafn a dirgel i’r dyffryn coediog o dan; mae creigiau gwych y castell yn codi i ganol yr awyr, a chefndir hardd y bryniau. O’r herwydd maent yn edrych o lwyfandir Stryd y Princes; ac efallai y byddant yn crwydro heb weld dim hanner mor mor ddrud fel y daldra tyfiant hwnnw, yn llwyd yn llwyd yn yr haul, neu’n chwistrellu â goleuadau lluosog, wrth i’r nosweithiau barddoniaeth las yn llusgo dros yr Hen Dref. Ond ar ochr arall y ganol honno o Stryd y Tywysog mae Tref Newydd, lle mae ein taid yn llawenhau’n fawr wrth i ddynion ymladd dros waith eu dwylo eu hunain, er gwaethaf cydnabyddiaeth lawn o waith eu hynafiaid. Mae crescents, sgwariau a lleoedd yn bodoli, yn dilyn ysgubor y bryn i lawr, gyda, yn wir, dim tirwedd annymunol i’w harolwg (yn bennaf o’r ffenestri cefn), ond yn cau’n llwyr â hunanfodlonrwydd gan bawb sy’n gwahaniaethu Caeredin yn y dinasoedd eraill y byd. Ni all neb ddweud nad ydym ni o’r Alban yn ymfalchïo yn ein metropolis; ond dyma sut yr oedd ein tadau a’n taid-enaid enfawr, fel y rhan fwyaf ohonynt, gyda sbeis mawr o ramant ynddynt, ac o gymeriad unigol llawer mwy nodedig na’r hyn a gawsom yn ein dydd-yn honni bod anhwylderau sylfaenol natur ddynol, yn y tymor hir, i harddwch naturiol. Pa mor gyfforddus, pa mor hyfryd yw’r tai solet anferth hynny! – tai a adeiladwyd i ddynion fod yn gynnes, i wledd i mewn, a chasglu eu ffrindiau amdanynt, ond nid gydag unrhyw ystyr esthetig. O’r holl strydoedd hyn, a sgwariau, a llethrau, efallai mai Moray Place yw’r mwyaf “palatial,” neu oedd, o leiaf, yn ystod y cyfnod yr wyf yn siarad. Yn bersonol, yr wyf yn cyfaddef ei fod yn gwneud argraff arbennig iawn imi. Blynyddoedd yn ôl, cymaint na allaf eu cyfrif, roedd stori anhygoel a ofnadwy o’r enw “Shroud Iron” yn ymddangos yn y tudalennau o ‘Blackwood’, lle mae teimladau trosedd anhapus yn cau mewn celloedd haearn (rwy’n credu , er mwyn gwneud yr arswyd yn fwy, o’i ddyfais ei hun) a oedd yn gostwng bob dydd, gan ffenestr ar ôl i’r ffenestr ddiflannu cyn y llygaid, hyd nes y bu’r carchar ofnadwy yn syrthio arno, a daeth ei bedd a’i wlân ar unwaith. wedi’i darlunio â phŵer byw.

Continue Reading