Contact us

Henan Jiaruite Industry Co., Ltd.

Jia County industrial park, Pingdingshan, Henan, China

Tel : +86 375-5335566 3881878
Fax: +86 375-5335566 3881878
E-mail: jiaruite@ecbasis.org