Teach you to do the 2019 plan

arthritisIntroduction: Program management is the foundation of business management, but it is the most easily overlooked by entrepreneurs. Business development is good, and program management is one of the keys. This article teaches you how to develop an effective plan from the three levels of understanding, formulation and implementation of program management.
What is a plan? A plan is a series of actions that seek resources to achieve a goal.

Program management is one of the most difficult functions for everyone to ignore their management value. For many managers, the plan is just a paper-based text. It is a proposal submitted at the beginning of the year and a reference for the end of the year. There are not many people working in the management process using the program management function.

Everyone remembers that planning is the most basic function in management. Management relies on planning management. Managers do not plan management, and they cannot start management activities.

Continue Reading

When a woman reaches middle age, why does she resist her husband’s kiss?

arthritis and barometric pressureWhen a woman reaches middle age, she will resist her husband’s kiss for objective or subjective reasons, especially disputes and contradictions. Before she resolves disputes and contradictions, she will suspend kissing for a short or long time. For other reasons, personal experience. The woman has the most say in the year. Recently, four female readers sent me a private letter on this issue. They have stated their opinions. If you have more opinions, please feel free to express your opinions in the comments…

Continue Reading

Y teimlad gorau yn y byd yw darganfod bod eich calon yn gwenu.

poen traed diabetesRydw i nawr i newid yr olygfa a dod â rhybudd arall o’r darllenydd i grŵp arall, sy’n cynrychioli ochr arall o’r llun, gyda buddiannau yn dal yn fwy cyferbyniol i’r rhai yr Arglwydd Eskside a’i heir-amlwg nag a oedd, hyd yn oed, buddiannau’r heres hwnnw mam-a-dadl. Ond i arddangos yr ochr arall hon, rwy’n ffodus nad oes angen i mi ddisgyn i lefelau isaf cymdeithas, i dafarn anhygoel Jean Macfarlane, neu unrhyw ddrwg o bobl amheus. I’r gwrthwyneb, nid wyf yn gwybod unrhyw ranbarth o barchusrwydd na chymeriad uwch na Moray Place yng Nghaeredin, sef y fan a’r lle yr hoffwn ei nodi. Nid yw dieithriaid a thwristiaid yn gwybod llawer o {64} Place Moray. Iddynt-ac yn wych, mae eu ffortiwn-Caeredin yn golygu crib coronogol yr Hen Dref, sy’n diflannu yn ysgafn a dirgel i’r dyffryn coediog o dan; mae creigiau gwych y castell yn codi i ganol yr awyr, a chefndir hardd y bryniau. O’r herwydd maent yn edrych o lwyfandir Stryd y Princes; ac efallai y byddant yn crwydro heb weld dim hanner mor mor ddrud fel y daldra tyfiant hwnnw, yn llwyd yn llwyd yn yr haul, neu’n chwistrellu â goleuadau lluosog, wrth i’r nosweithiau barddoniaeth las yn llusgo dros yr Hen Dref. Ond ar ochr arall y ganol honno o Stryd y Tywysog mae Tref Newydd, lle mae ein taid yn llawenhau’n fawr wrth i ddynion ymladd dros waith eu dwylo eu hunain, er gwaethaf cydnabyddiaeth lawn o waith eu hynafiaid. Mae crescents, sgwariau a lleoedd yn bodoli, yn dilyn ysgubor y bryn i lawr, gyda, yn wir, dim tirwedd annymunol i’w harolwg (yn bennaf o’r ffenestri cefn), ond yn cau’n llwyr â hunanfodlonrwydd gan bawb sy’n gwahaniaethu Caeredin yn y dinasoedd eraill y byd. Ni all neb ddweud nad ydym ni o’r Alban yn ymfalchïo yn ein metropolis; ond dyma sut yr oedd ein tadau a’n taid-enaid enfawr, fel y rhan fwyaf ohonynt, gyda sbeis mawr o ramant ynddynt, ac o gymeriad unigol llawer mwy nodedig na’r hyn a gawsom yn ein dydd-yn honni bod anhwylderau sylfaenol natur ddynol, yn y tymor hir, i harddwch naturiol. Pa mor gyfforddus, pa mor hyfryd yw’r tai solet anferth hynny! – tai a adeiladwyd i ddynion fod yn gynnes, i wledd i mewn, a chasglu eu ffrindiau amdanynt, ond nid gydag unrhyw ystyr esthetig. O’r holl strydoedd hyn, a sgwariau, a llethrau, efallai mai Moray Place yw’r mwyaf “palatial,” neu oedd, o leiaf, yn ystod y cyfnod yr wyf yn siarad. Yn bersonol, yr wyf yn cyfaddef ei fod yn gwneud argraff arbennig iawn imi. Blynyddoedd yn ôl, cymaint na allaf eu cyfrif, roedd stori anhygoel a ofnadwy o’r enw “Shroud Iron” yn ymddangos yn y tudalennau o ‘Blackwood’, lle mae teimladau trosedd anhapus yn cau mewn celloedd haearn (rwy’n credu , er mwyn gwneud yr arswyd yn fwy, o’i ddyfais ei hun) a oedd yn gostwng bob dydd, gan ffenestr ar ôl i’r ffenestr ddiflannu cyn y llygaid, hyd nes y bu’r carchar ofnadwy yn syrthio arno, a daeth ei bedd a’i wlân ar unwaith. wedi’i darlunio â phŵer byw.

Continue Reading

De ûntslach fan Schwartz

anty-inflammatoire medisinenIk befêstigje dat it tige ûnrjocht wie fan my om sûnder warskôgje te gean. Mam seit dat as ik har ferteld hie wat ik bedoelde om te dwaan, dat se alle besunigings ferslein wienen. Fansels, Mam betsjut dat no; myn eigen privee ympresje is dat alle soarten beswierskriften by har wêze kinne; en elke ynterferinsje mei myn plan kin it dingen hielendal opsette. As ik lykwols it ferhaal fertelle op ‘e eigen manier, sille jo sjogge dat ik hie ferskate goeie redenen om te dwaan as ik hie. Ien fan myn kopy-boeken hie in kop-line: “It is in gefaarlik noch trouwens aksym, dat it ein makket fan ‘e betsjutting’, en ik begryp dy sin oant ik yn in papier lêze hoe’t in slimme lytse jonge in fjoer yn ‘ in sliepkeel troch in pûster út ‘e sâlt te pleatsen yn in dúshâlding. As der gjin fjûr west wie, soe dizze tûke jonge jonge besocht hawwe. Sjen?

En der wie gjin tiid om te ferliezen. Sân krêftige negro’s hienen net ta Dale End te kommen foar ferlies. Se betsjutte mislediging. Sûnder safier as wy ús allegear yn ús bêd kamen, kinne se it hûs maklik oanfiere en ús holpen hawwe, sa’t se yn Amearika sizze, oant de ju-ju fûn waard. Se hawwe net benaud foar de wet; Seis fan harren wiene ree om te gean nei it finzenis dat de sânde dúdlik wie mei har komyske lytse god. En wat soe Mam dan diene? En Evangeline? En wat soe Polly sein hawwe?

Jim, ek, wie yn kompetysje mei ús eigen servetten om oeral te sykjen foar de ju-ju. Is it net seldsum dat jo jo mienskiplike fertrouwen net fertrouwe kinne? Dan, of Bob, of Tib soe earder dea wêze as spultsje; sels dat sarkastyske âlde papegaait it nijs nea ferrifelje, en lyts Rikki, hoewol hy is in nij, is mei ús tosk en nagel. Al wat, wat tusken Schwartz en de tsjinstfeinten yn it binnen, en prins Johannes en syn stameman bûten, haw ik myn geast makke om wat wat earder te dwaan as ik bedoelde. Faaks makket de ju ju my ek op. Jo kinne nea fertelle. De mysteryen fan ‘e fetish-oanbou binne bûten my.

Continue Reading

Comment se débarrasser du problème de la parole

Diabète01 Hier, j’ai déjeuné avec mes amis, elle m’a dit que son collègue avait démissionné. La raison de sa démission la rendait incroyable, et ses collègues lui ont dit qu’elle ne pouvait pas supporter la conversation.

Des collègues ont déclaré que chaque fois qu’ils rencontraient un partenaire, le problème qui aurait pu être résolu en 15 minutes serait de 2 heures. Le nœud du problème est qu’après la réunion de deux heures, tout le monde a été complètement forcé. Je ne sais pas ce que la réunion a dit, quels problèmes ont été résolus, que faire ensuite.

Continue Reading