Y teimlad gorau yn y byd yw darganfod bod eich calon yn gwenu.

poen traed diabetesRydw i nawr i newid yr olygfa a dod â rhybudd arall o’r darllenydd i grŵp arall, sy’n cynrychioli ochr arall o’r llun, gyda buddiannau yn dal yn fwy cyferbyniol i’r rhai yr Arglwydd Eskside a’i heir-amlwg nag a oedd, hyd yn oed, buddiannau’r heres hwnnw mam-a-dadl. Ond i arddangos yr ochr arall hon, rwy’n ffodus nad oes angen i mi ddisgyn i lefelau isaf cymdeithas, i dafarn anhygoel Jean Macfarlane, neu unrhyw ddrwg o bobl amheus. I’r gwrthwyneb, nid wyf yn gwybod unrhyw ranbarth o barchusrwydd na chymeriad uwch na Moray Place yng Nghaeredin, sef y fan a’r lle yr hoffwn ei nodi. Nid yw dieithriaid a thwristiaid yn gwybod llawer o {64} Place Moray. Iddynt-ac yn wych, mae eu ffortiwn-Caeredin yn golygu crib coronogol yr Hen Dref, sy’n diflannu yn ysgafn a dirgel i’r dyffryn coediog o dan; mae creigiau gwych y castell yn codi i ganol yr awyr, a chefndir hardd y bryniau. O’r herwydd maent yn edrych o lwyfandir Stryd y Princes; ac efallai y byddant yn crwydro heb weld dim hanner mor mor ddrud fel y daldra tyfiant hwnnw, yn llwyd yn llwyd yn yr haul, neu’n chwistrellu â goleuadau lluosog, wrth i’r nosweithiau barddoniaeth las yn llusgo dros yr Hen Dref. Ond ar ochr arall y ganol honno o Stryd y Tywysog mae Tref Newydd, lle mae ein taid yn llawenhau’n fawr wrth i ddynion ymladd dros waith eu dwylo eu hunain, er gwaethaf cydnabyddiaeth lawn o waith eu hynafiaid. Mae crescents, sgwariau a lleoedd yn bodoli, yn dilyn ysgubor y bryn i lawr, gyda, yn wir, dim tirwedd annymunol i’w harolwg (yn bennaf o’r ffenestri cefn), ond yn cau’n llwyr â hunanfodlonrwydd gan bawb sy’n gwahaniaethu Caeredin yn y dinasoedd eraill y byd. Ni all neb ddweud nad ydym ni o’r Alban yn ymfalchïo yn ein metropolis; ond dyma sut yr oedd ein tadau a’n taid-enaid enfawr, fel y rhan fwyaf ohonynt, gyda sbeis mawr o ramant ynddynt, ac o gymeriad unigol llawer mwy nodedig na’r hyn a gawsom yn ein dydd-yn honni bod anhwylderau sylfaenol natur ddynol, yn y tymor hir, i harddwch naturiol. Pa mor gyfforddus, pa mor hyfryd yw’r tai solet anferth hynny! – tai a adeiladwyd i ddynion fod yn gynnes, i wledd i mewn, a chasglu eu ffrindiau amdanynt, ond nid gydag unrhyw ystyr esthetig. O’r holl strydoedd hyn, a sgwariau, a llethrau, efallai mai Moray Place yw’r mwyaf “palatial,” neu oedd, o leiaf, yn ystod y cyfnod yr wyf yn siarad. Yn bersonol, yr wyf yn cyfaddef ei fod yn gwneud argraff arbennig iawn imi. Blynyddoedd yn ôl, cymaint na allaf eu cyfrif, roedd stori anhygoel a ofnadwy o’r enw “Shroud Iron” yn ymddangos yn y tudalennau o ‘Blackwood’, lle mae teimladau trosedd anhapus yn cau mewn celloedd haearn (rwy’n credu , er mwyn gwneud yr arswyd yn fwy, o’i ddyfais ei hun) a oedd yn gostwng bob dydd, gan ffenestr ar ôl i’r ffenestr ddiflannu cyn y llygaid, hyd nes y bu’r carchar ofnadwy yn syrthio arno, a daeth ei bedd a’i wlân ar unwaith. wedi’i darlunio â phŵer byw.

Continue Reading